Lir ilir lir ilir tandure wong sumilir Tak ijo royo royo Tak sengguh penganten anyar Bocah angon bocah angon penekno blimbing kuwi Lunyu lunyu penekno kanggo mbasuh dodotiro Dodotiro dodotiro kumintir bedah ing pinggir Dondomono jrumatono kanggo seba mengko sore Mumpung padang rembulane Mumpung jembar kalangane Yo surak’0 surak hiyo   Makna yang terkandung lagu […]